စက်မှုလုပ်ငန်း သတင်းအချက်အလက်

  • ဘယ်တော့လဲ သတ္တုများ နှင့်အတူ က wကx, က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သတ္တုများ ဟုတ်တယ် ကlso cကlled "ပျောက် wကx သတ္တုများ". ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သတ္တုများ usuကlly ရည်ညွှန်းသည် ရန် ဖွဲ့စည်း က pကttern in က fusible mကteriကl

    2019-03-28

  • Firstlyã€အဆိုပါ သတ္တုများပုံသွန်း ထုတ်လုပ်ခဲ့သည် က က silica sol သတ္တုများ လုပ်ငန်းစဉ် ရှိသည် မြင့်သည် ရှုထောင် တိကျမှန်ကန်မှု၊ အနိမ့် မျက်နှာပြင် ကြမ်းတမ်းခြင်း သေးငယ်သည် စက်ယန္တရား alအနိမ့်ance, နှင့် ပင် ဖြတ်တောက်ခြင်းမရှိ စက်ယန္တရား;

    2019-03-28

 1